تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۵ تیر
  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 • ۱۵ تیر
  روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام
 • ۲۰ تیر
  روز جهانی جمعیت
 • ۲۵ تیر
  روز طب سنتی